Golveriet

Miljö & kvalitet 

Golveriet

– arbetar aktivt med kvalitet och miljö

Golveriet arbetar hela tiden för att minska våra avtryck på vår miljö. Det innebär att vi följer de riktlinjer Golvbranschen har för auktoriserade golvföretag. Samtliga som arbetar på Golveriet är dessutom GVK- auktoriserade, vilket innebär att de är utbildade för att lägga golv och sätta väggar i våtutrymmen.

 

Ett aktivt miljöarbete innebär inte bara att använda produkter och arbetsmetoder som minskar påverkan på miljön. Det handlar även om att gå de utbildningar som krävs och hela tiden hålla sig uppdaterad. För att få vara medlem i GBR krävs det ett aktivt miljöarbete, vilket Golveriet har.

 

Därför kan du känna dig trygg när du anlitar oss. Vi har de rätta utbildningarna, certifikaten och kunskapen för alla arbeten vi utför när det gäller golv.

Auktoriserat Golvföretag

Auktoriserat Golvföretag är golvbranschens auktorisation och en kvalitetsstämpling av golvföretagen. Syftet är att underlätta upphandlingen för byggherrar, byggföretag och andra beställare. Med Auktoriserat Golvföretag, eller likvärdigt, som krav vid upphandlingen vet uppdragsgivaren att golventreprenören är utbildad och har full kompetens, bedriver ett kontinuerligt kvalitets- och miljöledningsarbete enligt dokumenterad kvalitetsplan samt miljö- och arbetsmiljöplan (KMA-plan). Att kriterierna följs garanteras av en oberoende revisor.

  • Arbetar aktivt med kvalitet och miljö
  • Har dokumenterad läggningsteknisk kompetens
  • Strävar efter felfri entreprenad
  • Kan kretsloppsmärka golvinstallationer
  • Är anslutet till GBR Golvåtervinning
  • Går kontinuerligt obligatoriska utbildningar
  • Granskas genom extern revision
Läs mer om vad det innebär att vara ett auktoriserat golvföretag och ansluten till GVK genom att klicka på länkarna nedan.